گالری

سبد پلاستیکی 20 کیلویی NP 200

سبد پلاستیکی 20 کیلویی NP 200 سبد 20 کیلویی تقویت شده : جهت حمل انواع میوه ها ، مرکبات (پرتقال ، کیوی ، لیمو ، سیب ، هلو ، انار،و…..) محصولات جالیزی و گلخانه ای (گوجه فرنگی ، خیار ، توت فرنگی ، قارچ و … ) وشرکت های بسته بندی خرما و صنایع غذایی […]

سبد پلاستیکی 20 کیلویی NP 201

سبد پلاستیکی 20 کیلویی NP 201 سبد 20 کیلویی تقویت شده : جهت حمل انواع میوه ها ، مرکبات (پرتقال ، کیوی ، لیمو ، سیب ، هلو ، انارو…) محصولات جالیزی و گلخانه ای (گوجه فرنگی ، خیار ، توت فرنگی ، قارچ و … ) وشرکت های بسته بندی خرما و صنایع غذایی […]

سبد پلاستیکی حمل مرغ زنده NP 208

سبد پلاستیکی حمل مرغ زنده NP 208 سبد حمل مرغ زنده : جهت حمل مرغ زنده در مرغداری ها و کشتارگاه های سراسر کشور، تولید شده از مواد 100% درجه 1 پتروشیمی ابعاد 73x54x30 cm وزن 5000-5400kg سریال Np 208

سبد ماستی دور بسته NP 204

سبد پلاستیکی ماستی دور بسته NP 204 سبد ماستی دور بسته : جهت حمل انواع ظروف ماست ومحصولات لبنی و صنایع غذایی از جمله خرما، قابل استفاده در صنایع جهت حمل قطعات کوچک ، مصارف گلخانه ای ،مناسب جهت حمل محصولات دریایی (ماهی ،میگوو…) ،  مناسب جهت نگهداری در گرمخانه ها و سردخانه های زیرصفر […]

سبد ماستی مشبک NP 205

سبد پلاستیکی ماستی مشبک NP 205 سبد ماستی مشبک : جهت حمل انواع ظروف ماست ومحصولات لبنی و صنایع غذایی از جمله خرما، قابل استفاده در صنایع جهت حمل قطعات کوچک ، مصارف گلخانه ای ،مناسب جهت حمل محصولات دریایی (ماهی ،میگوو…) و مناسب جهت نگهداری در گرمخانه ها و سردخانه های زیرصفر و… ابعاد […]

سبد پلاستیکی فانتزی NP 203

سبد پلاستیکی فانتزی NP 203 جهت حمل انواع نان های فانتزی ،ماهی،گوشت ، مرغ کشتارگاهی ، حمل انواع سبزیجات و میوه جات مناسب جهت نگهداری در گرمخانه ها و سردخانه های زیر صفر ابعاد 75x50x24 cm وزن 2700kg سریال Np-203

سبد پلاستیکی صنعتی NP 206

سبد پلاستیکی صنعتی NP 206 جهت حمل مرغ کشتارگاهی ، ماهی ، گوشت ، محصولات صنایع لبنی و غذائی ، خرما و… دارای استحکام بسیار بالا و مقاومت فوق العاده در قسمت کف. ابعاد 61×5/40×17 cm وزن 1650-1700kg سریال Np-206

سبد پلاستیکی پری پک NP 202

سبد پلاستیکی پری پک NP 202 سبد پری پک : جهت حمل شیر یارانه ای ، دوغ پاکتی ، حمل انواع ماست دبه ای ، کود ، گلخانه ها و همچنین به دلیل داشتن دسته ها و پایه های تقویت شده مناسب جهت استفاده در صنایع و کارخانه های قطعه سازی …..مناسب جهت نگهداری در […]

  • 1
  • 2